دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز
دکتر مظفر سلیمانی
معاون مالی و اقتصادی
 
 
 
 

 
 
 
چهارشنبه هشتم بهمن 1393
تعداد بازدید: 2418
چهارشنبه هشتم بهمن 1393
تعداد بازدید: 3119
يکشنبه چهاردهم دي 1393
تعداد بازدید: 2189
يکشنبه چهاردهم دي 1393
تعداد بازدید: 2456
يکشنبه چهاردهم دي 1393
تعداد بازدید: 1733
دوشنبه هشتم دي 1393
تعداد بازدید: 1707
اطلاعیه

اطلاعیه

مراکز فعال اخذ عوارض سالیانه خودرو در سطح شهر تبریز
شنبه ششم دي 1393
تعداد بازدید: 2099
اطلاعیه

اطلاعیه

مدیریت درآمد
چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393
تعداد بازدید: 2029
سه شنبه هیجدهم آذر 1393
تعداد بازدید: 1811
سه شنبه هیجدهم آذر 1393
تعداد بازدید: 1043
آرشیو