دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز
دکتر مظفر سلیمانی
معاون مالی و اقتصادی
 
 
 
 

 
 
 
چهارشنبه هشتم بهمن 1393
تعداد بازدید: 2447
چهارشنبه هشتم بهمن 1393
تعداد بازدید: 3186
يکشنبه چهاردهم دي 1393
تعداد بازدید: 2210
يکشنبه چهاردهم دي 1393
تعداد بازدید: 2479
يکشنبه چهاردهم دي 1393
تعداد بازدید: 1748
دوشنبه هشتم دي 1393
تعداد بازدید: 1717
اطلاعیه

اطلاعیه

مراکز فعال اخذ عوارض سالیانه خودرو در سطح شهر تبریز
شنبه ششم دي 1393
تعداد بازدید: 2116
اطلاعیه

اطلاعیه

مدیریت درآمد
چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393
تعداد بازدید: 2047
سه شنبه هیجدهم آذر 1393
تعداد بازدید: 1825
سه شنبه هیجدهم آذر 1393
تعداد بازدید: 1055
آرشیو