دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز
دکتر مظفر سلیمانی
معاون مالی و اقتصادی
 
 
 
 

 
 
 
چهارشنبه هشتم بهمن 1393
تعداد بازدید: 2399
چهارشنبه هشتم بهمن 1393
تعداد بازدید: 3086
يکشنبه چهاردهم دي 1393
تعداد بازدید: 2168
يکشنبه چهاردهم دي 1393
تعداد بازدید: 2432
يکشنبه چهاردهم دي 1393
تعداد بازدید: 1717
دوشنبه هشتم دي 1393
تعداد بازدید: 1701
اطلاعیه

اطلاعیه

مراکز فعال اخذ عوارض سالیانه خودرو در سطح شهر تبریز
شنبه ششم دي 1393
تعداد بازدید: 2079
اطلاعیه

اطلاعیه

مدیریت درآمد
چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393
تعداد بازدید: 2006
سه شنبه هیجدهم آذر 1393
تعداد بازدید: 1799
سه شنبه هیجدهم آذر 1393
تعداد بازدید: 1034
آرشیو