دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز
دکتر مظفر سلیمانی
معاون مالی و اقتصادی
 
 
 
 

 
 
مهمان :
اعضا عضو سایت :
اعضا آنلاین :
امروز :
ديروز :
ماه :
 
 
 
چهارشنبه هشتم بهمن 1393
تعداد بازدید: 2317
چهارشنبه هشتم بهمن 1393
تعداد بازدید: 2955
يکشنبه چهاردهم دي 1393
تعداد بازدید: 2099
يکشنبه چهاردهم دي 1393
تعداد بازدید: 2367
يکشنبه چهاردهم دي 1393
تعداد بازدید: 1645
دوشنبه هشتم دي 1393
تعداد بازدید: 1662
اطلاعیه

اطلاعیه

مراکز فعال اخذ عوارض سالیانه خودرو در سطح شهر تبریز
شنبه ششم دي 1393
تعداد بازدید: 2020
اطلاعیه

اطلاعیه

مدیریت درآمد
چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393
تعداد بازدید: 1946
سه شنبه هیجدهم آذر 1393
تعداد بازدید: 1727
سه شنبه هیجدهم آذر 1393
تعداد بازدید: 991
آرشیو