دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز
دکتر مظفر سلیمانی
معاون مالی و اقتصادی
 
 آگهی های دستی
 
زیر گروه ها
عكس روز
گزارش تصويري از جلسات مديريت درآمد
1از1‏