دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز
دکتر مظفر سلیمانی
معاون مالی و اقتصادی
 
 
 
 

 
 
 
چهارشنبه هشتم بهمن 1393
تعداد بازدید: 2398
چهارشنبه هشتم بهمن 1393
تعداد بازدید: 3085
يکشنبه چهاردهم دي 1393
تعداد بازدید: 2167
يکشنبه چهاردهم دي 1393
تعداد بازدید: 2431
يکشنبه چهاردهم دي 1393
تعداد بازدید: 1716
دوشنبه هشتم دي 1393
تعداد بازدید: 1701
اطلاعیه

اطلاعیه

مراکز فعال اخذ عوارض سالیانه خودرو در سطح شهر تبریز
شنبه ششم دي 1393
تعداد بازدید: 2078
اطلاعیه

اطلاعیه

مدیریت درآمد
چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393
تعداد بازدید: 2006
سه شنبه هیجدهم آذر 1393
تعداد بازدید: 1798
سه شنبه هیجدهم آذر 1393
تعداد بازدید: 1033
آرشیو