دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز
دکتر مظفر سلیمانی
معاون مالی و اقتصادی
 
 
 
 

 
 
 
جلسه مشترک معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تبریز و سازمان بیمه تامین اجتماعی

جلسه مشترک معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تبریز و سازمان بیمه تامین اجتماعی

در نشست مشترک معاون مالی و اقتصادی شهرداری تبریز و رئیس شعبه 3بیمه تامین اجتماعی ، مشکلات موجود در زمینه پرداخت بیمه کارکنان و کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی شهرداری تبریز مورد بررسی قرار گرفت.
پنجشنبه بیست و دوم آذر 1397
تعداد بازدید: 6
چهارشنبه هشتم بهمن 1393
تعداد بازدید: 2459
چهارشنبه هشتم بهمن 1393
تعداد بازدید: 3215
يکشنبه چهاردهم دي 1393
تعداد بازدید: 2222
يکشنبه چهاردهم دي 1393
تعداد بازدید: 2495
يکشنبه چهاردهم دي 1393
تعداد بازدید: 1754
دوشنبه هشتم دي 1393
تعداد بازدید: 1719
اطلاعیه

اطلاعیه

مراکز فعال اخذ عوارض سالیانه خودرو در سطح شهر تبریز
شنبه ششم دي 1393
تعداد بازدید: 2132
اطلاعیه

اطلاعیه

مدیریت درآمد
چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393
تعداد بازدید: 2055
سه شنبه هیجدهم آذر 1393
تعداد بازدید: 1831
آرشیو