شهردار و معاون


 
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز
دکتر مظفر سلیمانی
معاون مالی و اقتصادی
 
 آگهی های دستی
 
 تاریخچه معاونین مالی
شهردار وقت نام و نام خانوادگی معاون جایگاه سازمانی مدت مدیریت تصویر
علیرضا نوین  علیرضا باغبان  معاون اداری و مالی  86-89
 
علیرضا نوین  مرتضی آبدار  معاون اداری و مالی  89-92  
صادق نجفی  
اکبر آقا محمدی

 
 معاون اداری و مالی  92-95
صادق نجفی  مظفر سلیمانی  معاون اداری و مالی  1395
ایرج شهین باهر  
مظفر سلیمانی

 
 معاون مالی و اقتصادی  
95 تا کنون
 
 
 
 اسلایدر
  •  
  •  
  •