شهردار و معاون


 
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز
دکتر مظفر سلیمانی
معاون مالی و اقتصادی
 
 آگهی های دستی
 
 تاریخچه مدیران مالی
 
نام و نام خانوادگی مدیر جایگاه سازمانی مدت مدیریت تصویر
اسحاق حسن پور ذیحساب و مدیریت امور مالی 72-78
مجید علیزاده ذیحساب و مدیریت امور مالی 78-85
سهرابی مدیر امور مالی 85-86
مظفر سلیمانی ذیحساب و مدیر کل امور مالی
 
جانشین معاونت اداری و مالی
86-95
 
94/09/04
اکبر خردمندی ذیحساب و مدیر کل امور مالی 95 تا کنون
 
 اسلایدر
  •  
  •  
  •