شهردار و معاون


 
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز
دکتر مظفر سلیمانی
معاون مالی و اقتصادی
 
 آگهی های دستی
 
تاریخ : سه شنبه 16 بهمن 1397     |     کد : 163

در تعرفه عوارض محلی سال 98 مصوب شد،

صدور مجوز رایگان تغییر کاربری گردشگری برای خانه های تاریخی و باغات تبریز

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز گفت: فرمانداری تبریز با تایید تعرفه عوارض محلی مصوب برای سال آینده، مجوز تغییر کاربری گردشگری برای خانه های تاریخی تبریز رایگان صادر می شود.

محمد حسین زاده در گفتگو با شهریار، افزود: شهرداری تبریز طبق لایحه پیشنهادی که در صحن شورا به تصویب رساند برای متقاضیان تغییر کاربری خانه های تاریخی با تعریف کاربری گردشگری مانند رستوران و موزه مجوز رایگان صادر می کند.
وی تصریح کرد: در راستای اجرای سیاست های "تبریز گردشگری" خانه های تاریخی تبریز با مالکیت اشخاص حقیقی به جاذبه های گردشگری تبدیل می شود و شهرداری تبریز همکاری های لازم را با متقاضیان دریافت تغییر کاربری انجام می دهد.
حسین زاده همچنین با اشاره به تغییر کاربری باغات در حریم شهری تبریز به صورت رایگان، اظهار داشت: در همین راستا شهرداری برای تغییر کاربری گردشگری و تفریحی باغات حریم تبریز مجوز رایگان صادر می کند.
مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز ادامه داد: در ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 98، صدور مجوز رایگان برای کاربری های عمومی مانند حمام های عمومی فعال و غیر فعال موجود در سطح شهر با تغییر کاربری گردشگری، رایگان پیش بینی کرده است.

 


بهبودیان مالی
 
 اسلایدر
  •  
  •  
  •