شهردار و معاون


 
دکتر ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز
دکتر مظفر سلیمانی
معاون مالی و اقتصادی
 
 آگهی های دستی
 
تاریخ : چهارشنبه 17 بهمن 1397     |     کد : 167

طبق تعرفه عوارض محلی در سال 98

نرخ جریمه تاخیر مراجعه پایانکار بر مبنای نوسازی منطقه محاسبه می شود

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز از تغییر مبنای محاسبات نرخ جریمه تاخیر درمراجعه پایانکار کار خبر داد.

محمد حسین زاده در گفتگو با شهریار گفت: شهرداری تبریز در راستای اجرای طرح های تشویقی رفتار شهروندی و تسریع در اتمام ساخت و ساز های شهری مبنای محاسبات در نرخ جرایم را تغییر داد.
وی با اشاره به اینکه تعرفه عوارض محلی مصوب سال 98 در انتظار تایید فرمانداری تبریز است افزود: در این تعرفه شهرداری تبریز با توجه به رکود ساخت و سازها و کاهش درآمد مردم پیشنهاد های تشویقی خود را به صحن شورا برد و از این مرجع رای موافق گرفت.
حسین زاده همچنین با تاکید بر موافقت دیوان محاسبات مبنی بر کاهش نرخ جرایم دیرکرد در اخذ پایان کار، اظهار داشت: تسریع در اتمام ساخت و سازها مزایایی دیگر هم دارد و می توان با این مصوبه و مشارکت شهروندان، تعداد کارگاه های ساختمانی غیر فعال که چهره شهر را برای گردشگران مخدوش می کنند کاهش داد.
مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز گفت: با آغاز اجرای تعرفه عوارض محلی از سال آینده، ماده 6 این تعرفه با محوریت طرح تشویقی و هدفمند شدن رفتار شهروندی در ساخت و سازها دست خوش تغییر می شود.
حسین زاده خاطرنشان کرد: قبل از این مصوبه در صورتی که صاحب پروانه ساختمانی بعد از اتمام مدت اعتبار پروانه، اصلاحیه تمدید و تجدید  جهت اخذ هرگونه گواهی مراجعه می کرد به ازاء هر ماه یک درصد عوارض متعلقه زمان صدور پروانه به عنوان عوارض تاخیر در مراجعه اخذ و گواهی لازم صادر می شد.
مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز ادامه داد: مبدا احتساب عوارض این ماده از تاریخ انقضای اعتبار پروانه اصلاحیه تمدیدها و تجدیدهای صادر شده بود در صورتی که تاخیر کمتر از یک ماه  بود محاسبه عوارض به صورت روزانه انجام می شد.

 


بهبودیان مالی
 
 اسلایدر
  •  
  •  
  •