شهردار و معاون

 
                                                        
 
 آگهی های دستی
 
تاریخ : پنجشنبه 8 اسفند 1398     |     کد : 189

تصویب لایحه تفریغ بودجه، نشان‌دهنده شفافیت مالی شهرداری تبریز است

کلیات لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تبریز که در شورای اسلامی شهر تبریز به تصویب رسیده، نشان‌دهنده شفافیت مالی شهرداری تبریز است.

به گزارش شهریار، بررسی تفریغ بودجه شهرداری از مهم ترین کارکردهای نظارتی شورای اسلامی شهر است که بر اساس بودجه متمم تصویب شده و در بخش جاری و عمرانی هزینه می شود.
تفریغ بودجه ارائه شده از سوی شهرداری تبریز مهم ترین شاخص شفافیت مالی است که نشانگر عملکرد مطلوب شهرداری در بحث های کمی و بودجه ای سال ۱۳۹۷ بوده و با عنایت به تلفیق سازمان های وابسته شهرداری در مناطق و مرکز شاهد یک تفریغ جامع بوده ایم که از نقاط قوت بودجه امسال به شمار میرود.

 


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر
  •  
  •  
  •